องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน...
   
  โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการประชุมสัมมนาผ...
  อบต.อีปาด ร่วมกิจกรรมเพื่อรับคำปรึกษา และเพื่อยกระ...
    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศ...
  อบต.อีปาดร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย...
   

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด โดยนายอดิศักดิ์  จันท...

 
 
 
 
พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บด

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019