องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (20 เม.ย.2564)...
   

เมื่อวันที่ 20 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด โดยนายประนัย ป้องเศร้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ดำเนินการ...

  ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (20 เม.ย.2564)...
   

เมื่อวันที่ 20 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด โดยนายประนัย ป้องเศร้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ดำเนินการ...

  การซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (18 มี.ค.25...
   

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด โดยนายประนัย ป้องเศร้า ผู้ช่วยนายช่างไ...

  การซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (11 มี.ค.25...
   

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด โดยนายประนัย ป้องเศร้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ...

 
 
 
 
พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บด

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019