วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงอาคาร อปพร. ตำบลอีปาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่3,5 (จำนวน 3 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาที่ทำการ อบต. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายทางอีปาด - หนองอะลาง (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายอีปาด ? หนองม่วง (ช่วงที่1) บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายรอบตลาดรอบใน บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง