วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างดูแลเว็บไซต์ของสำนักงาน อบต.อีปาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับบุคคลทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผง ขนาด 15 ปอนด์ และซ่อมแซมอุปกรณ์ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง