วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
เหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
28  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนตุลาคม 2565 และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-4124 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จุดโรงเรียนเก่าบ้านหนองไฮ - จุดบ้านนางมนิดา ชราศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จุดบ้านนายธวัส สุรวิทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง