วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน อบต. อีปาด (ห้องสำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.อีปาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน งวดวันที่ 1กค.64 - 30 กย.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน งวดวันที่ 1 กค.64 - 30 กย.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาที่ทำการ อบต. ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน งวดวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 13 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำยากำจัดแมลง (โรคระบาดลัมปีสกิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง