องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งปม. พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]76
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]168
3 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท ี่ 31 มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]194
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 [ 3 เม.ย. 2563 ]164
5 ประกาศ-การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]170
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 [ 9 ม.ค. 2563 ]158
7 สรุปรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]194
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]208
9 งบการเงินเดือนสิงหาคม 2555 [ 12 ก.ย. 2555 ]210