องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
การบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 2 ต.ค. 2563 ]52
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 2 ต.ค. 2563 ]180
3 แผนการบริหารความเสี่ยง 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]73
4 รายงานการควบคุมภายใน งปม.2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]32
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.อีปาด [ 27 ธ.ค. 2562 ]52
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักงานปลัด [ 27 ธ.ค. 2562 ]42
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง [ 27 ธ.ค. 2562 ]29
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง [ 27 ธ.ค. 2562 ]35
9 แผนการบริหารความเสี่ยง 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]91