องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินโดยกางลงหินคลุก สายรอบตลาดรอบใน บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาที่ทำการ อบต.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]0
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินโดยกางลงหินคลุก สายหนองยาง - หนองเห็บ (ช่วงที่ 3) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งมั่ง - บ้านทุ่ง (จุดสวนนายประจักษ์ ชารีวงศ์) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาที่ทำการ อบต. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]0
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนีตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 22 ธ.ค. 2563 ]0
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถุงหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]0
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะกิจกรรมเด็กของ ศพด.อบต.อีปาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9