องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง3-ปี 61-63 [ 1 ต.ค. 2561 ]25
2 ข้อมูลด้าน competency นักบริหารงานท้องถิ่น [ 16 พ.ย. 2560 ]90
3 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป [ 16 พ.ย. 2560 ]92
4 ข้อมูลด้าน competency ของทุกตำแหน่งตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง [ 16 พ.ย. 2560 ]55
5 ข้อมูลด้าน competency ของทุกตำแหน่งตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง [ 16 พ.ย. 2560 ]100
6 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนักบริหารงานช่าง [ 16 พ.ย. 2560 ]93
7 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 16 พ.ย. 2560 ]95
8 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 16 พ.ย. 2560 ]93
9 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 16 พ.ย. 2560 ]94
10 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 16 พ.ย. 2560 ]84
11 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 16 พ.ย. 2560 ]95
12 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนายช่างโยธา [ 16 พ.ย. 2560 ]99
13 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 16 พ.ย. 2560 ]91
14 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนักบริหารงานช่างเจ้าพนักงานประปา [ 16 พ.ย. 2560 ]89
15 มาตรฐานตำแหน่งพนักงานจ้าง [ 16 พ.ย. 2560 ]96
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2555-2557 [ 31 ส.ค. 2555 ]99