องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 244 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย..2567) [ 26 มิ.ย. 2567 ]3
2 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุมและทั่วถึง [ 19 มิ.ย. 2567 ]9
3 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาพิจารณาผลประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ค. 2567 ]28
4 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2567) [ 28 มี.ค. 2567 ]3
5 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]264
6 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]12
7 ประกาศ รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 28 ธ.ค. 2566 ]12
8 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ธ.ค. 2566 ]68
9 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ 3 ธ.ค. 2566 ]134
10 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]127
11 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1) เดือน ต.ค. - ธ.ค.2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]116
12 ประกาศ สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ [ 16 ต.ค. 2566 ]258
13 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]127
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ก.ค.-กย.2566) [ 9 ต.ค. 2566 ]124
15 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]162
16 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]142
17 ประกาศ มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 2 ต.ค. 2566 ]119
18 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 2 ต.ค. 2566 ]125
19 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 2 ต.ค. 2566 ]102
20 มาตรการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 2 ต.ค. 2566 ]66
21 ผลการสรุปการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 2 ต.ค. 2566 ]95
22 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]133
23 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด (หนังสือมอบอำนาจยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) [ 1 ก.ย. 2566 ]59
24 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด (แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) [ 1 ก.ย. 2566 ]43
25 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 วันที่ 8 ส.ค.2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]69
26 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]42
27 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 [ 5 ก.ค. 2566 ]59
28 รายงานผล การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2566) ในระบบ e-report [ 3 ก.ค. 2566 ]58
29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี หญิงยุคใหม่ใส่ใจเรื่องรอบตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]47
30 ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]7
31 รายงานผล การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2566) ในระบบ e-report [ 3 เม.ย. 2566 ]52
32 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 9 มี.ค. 2566 ]8
33 กิจกรรมการขับเคลื่อนและยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 24 ก.พ. 2566 ]5
34 เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 15 ก.พ. 2566 ]29
35 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี งปม.พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]91
36 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]59
37 ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]81
38 คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ม.ค. 2566 ]65
39 ประกาศ แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้าง Green Office ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 26 ม.ค. 2566 ]5
40 ประกาศ นโยบายคุ้มเครองข้อมูลตัวบุคคล อบต.อีปาด [ 25 ม.ค. 2566 ]73
41 ประกาศเจตนารมณ์ No gift policy [ 4 ม.ค. 2566 ]74
42 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]73
43 รายงานผล การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2565) ในระบบ e-report [ 3 ม.ค. 2566 ]56
44 ประกาศ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]53
45 ประกาศ ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางก่อนทิ้ง ตามหลัก ๓Rs [ 28 ธ.ค. 2565 ]9
46 ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 21 ธ.ค. 2565 ]99
47 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ [ 8 ธ.ค. 2565 ]167
48 การประชุมสภาท้องถิ่นของ อบต.อีปาด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]58
49 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]169
50 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]165
51 ประกาศ การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 30 พ.ย. 2565 ]163
52 ประกาศ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.อีปาด [ 28 ต.ค. 2565 ]47
53 มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง อบต.อีปาด [ 5 ต.ค. 2565 ]68
54 มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อบต.อีปาด [ 5 ต.ค. 2565 ]51
55 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อบต.อีปาด ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]44
56 ประชาสัมพันธ์บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]32
57 ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 3 ต.ค. 2565 ]45
58 ประกาศ กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงปม.พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]46
59 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 3 ต.ค. 2565 ]42
60 ขัอบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 [ 3 ต.ค. 2565 ]33
61 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 3 ต.ค. 2565 ]32
62 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
63 ประกาศ นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ปลอดบุหรี่ [ 3 ต.ค. 2565 ]7
64 เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 3 ต.ค. 2565 ]8
65 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน [ 3 ต.ค. 2565 ]8
66 ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) [ 3 ต.ค. 2565 ]6
67 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 25 ส.ค. 2565 ]59
68 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 21 ก.ค. 2565 ]118
69 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]34
70 โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานบุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]45
71 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง [ 8 เม.ย. 2565 ]124
72 ประกาศ เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 ตำแหน่ง ภารโรง [ 21 มี.ค. 2565 ]143
73 ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ประจำีป งปม.พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ภารโรง [ 21 มี.ค. 2565 ]176
74 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]170
75 ประชาสัมพันธ์แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน [ 24 ก.พ. 2565 ]193
76 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]162
77 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]218
78 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]120
79 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 19 ม.ค. 2565 ]56
80 ประกาศ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2564 ]273
81 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]49
82 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]57
83 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.อีปาด [ 4 ต.ค. 2564 ]53
84 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน งวดประจำเดือน มิถุนายน 2564 - กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]121
85 รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบต.อีปาด ปี งปม.พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]115
86 ประกาศ นโยบาย "งดรับ งดให้" ของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Goft Policy) [ 1 ต.ค. 2564 ]223
87 รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะของ อบต.อีปาด ประจำปีงปม. พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]118
88 รายงานผลการดำเนินการศูนย์บริการร่วม อบต.อีปาด [ 30 ก.ย. 2564 ]108
89 ประกาศ ผลการลดพลังงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของ อบต.อีปาด ประจำปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]119
90 วันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ชวนนักสูบ รัก(ษา)ปอด เพิ่มทางรอดจาก โควิด-19 [ 31 พ.ค. 2564 ]134
91 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี งปม.พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]137
92 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]289
93 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พิ่มเติม) [ 12 ก.พ. 2564 ]271
94 ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 4 ก.พ. 2564 ]287
95 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2564 ]197
96 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [ 14 ม.ค. 2564 ]245
97 ประกาศ ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 12 ม.ค. 2564 ]264
98 ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]198
99 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ธ.ค. 2563 ]249
100 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 15 ธ.ค. 2563 ]272
101 ประกาศปิดทำการจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 15 ธ.ค. 2563 ]251
102 ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 2563 ]260
103 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]248
104 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2563 ]282
105 ประกาศ เรื่อง บัญชีราชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.อีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]219
106 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง (2564-2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]262
107 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [ 20 ต.ค. 2563 ]199
108 ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ข้อ 6(2) 121063 [ 12 ต.ค. 2563 ]238
109 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบียยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]256
110 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 7 ต.ค. 2563 ]116
111 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปี งปม.พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]116
112 ประกาศเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2563 ]240
113 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]231
114 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]92
115 ประกาศ นโยบาย [ 5 ต.ค. 2563 ]111
116 ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]214
117 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [ 2 ต.ค. 2563 ]200
118 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ปีงปม.พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]242
119 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน ปีงปม.พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]236
120 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ปีงปม.พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]228
121 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 1 ต.ค. 2563 ]131
122 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 1 ต.ค. 2563 ]122
123 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]92
124 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9 [ 30 ก.ย. 2563 ]181
125 ประกาศสรุปผลการมอบอำนาจของนายก อบต.อีปาด ให้ปลัด อบต.อีปาด ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]232
126 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบต.อีปาด ปี งปม.พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]193
127 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]191
128 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 และเจ้าหน้าที่ของกิจการประปาหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 [ 27 ส.ค. 2563 ]196
129 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]179
130 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 24 ส.ค. 2563 ]174
131 ประกาศ-รับสมัครอาสาลมัครบริบาลท้องถิ่น เพี่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ส.ค. 2563 ]200
132 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]192
133 ประกาศ ของดจัดโครงการของสำนักงานปลัด อบต.อีปาด [ 13 ก.ค. 2563 ]236
134 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 [ 1 ก.ค. 2563 ]191
135 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 29 พ.ค. 2563 ]181
136 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]175
137 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท ี่ 31 มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]197
138 ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน [ 4 มี.ค. 2563 ]242
139 ประกาศช่องทางการยื่นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของ อบต.อีปาด [ 21 ก.พ. 2563 ]191
140 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]228
141 ประกาศ-การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]215
142 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]197
143 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนกราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]192
144 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]237
145 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และ Facebook อบต.อีปาด [ 26 ธ.ค. 2562 ]225
146 ประกาศ การให้บริการอินเตอร์เน็ตระบบ Wifi ของ อบต.อีปาด [ 26 ธ.ค. 2562 ]198
147 ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก อบต.ไม่โกง 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]231
148 ประกาศ การติดตั้งตู้รับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชน [ 28 พ.ย. 2562 ]95
149 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 พ.ย. 2562 ]245
150 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ย. 2562 ]232
151 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 31 ต.ค. 2562 ]221
152 ประกาศช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน อบต.อีปาด [ 18 ต.ค. 2562 ]217
153 ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]234
154 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) [ 16 ต.ค. 2562 ]249
155 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผ ลการปฏิบัติงานของพนักงาบส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.อีปาด ประจำปีงปม.พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1 [ 16 ต.ค. 2562 ]196
156 การมอบอำนาจของนายก อบต.อีปาด ให้ปลัด อบต.อีปาด ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]226
157 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 3 ต.ค. 2562 ]230
158 แจ้งเวียน ประมวลจริยธรรมข้าราชการ [ 3 ต.ค. 2562 ]239
159 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ [ 3 ต.ค. 2562 ]194
160 แจ้งเวียนประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]241
161 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]223
162 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]235
163 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ประจำปีงปม. พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]189
164 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน ประจำปีงปม.พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]227
165 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ประจำปีงปม.พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]360
166 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]180
167 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]203
168 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติฯ 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]242
169 ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]186
170 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงา นของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงปม.พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 [ 2 เม.ย. 2562 ]185
171 ประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสีย [ 29 มี.ค. 2562 ]186
172 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 1/2561 [ 4 มี.ค. 2562 ]206
173 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]178
174 ประกาศ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 7 ก.พ. 2562 ]205
175 ประกาศช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ม.ค. 2562 ]177
176 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 17 ม.ค. 2562 ]188
177 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ / facebook อบต.อีปาด [ 14 ม.ค. 2562 ]189
178 ประชาสัมพันธ์บริการ Free wifi [ 14 ม.ค. 2562 ]179
179 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 25 ธ.ค. 2561 ]180
180 ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ธ.ค. 2561 ]175
181 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]238
182 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 27 พ.ย. 2561 ]178
183 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 27 พ.ย. 2561 ]189
184 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 [ 26 พ.ย. 2561 ]172
185 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]179
186 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 2 ต.ค. 2561 ]187
187 ส่งสำเนาข้อบัญญัติ 2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]175
188 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติฯ 2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]180
189 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]177
190 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]174
191 การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]182
192 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 8 ม.ค. 2561 ]213
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 27 ธ.ค. 2560 ]179
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 27 ธ.ค. 2560 ]182
195 โครงการ ทำความดี...ด้วยหัวใจ big cleaning day [ 8 ธ.ค. 2560 ]185
196 แผนผังขั้ันตอนการพิจารณาวินิจฉัยการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 พ.ย. 2560 ]224
197 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]212
198 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม อบต.อีปาด (One Stop Service) [ 20 ต.ค. 2560 ]102
199 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง ตลาด [ 12 มิ.ย. 2560 ]189
200 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 17 เม.ย. 2560 ]184
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง การแแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 24 ก.พ. 2560 ]184
202 ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 20 ธ.ค. 2559 ]194
203 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 19 ธ.ค. 2559 ]196
204 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป/นักการภารโรง) [ 16 ธ.ค. 2559 ]184
205 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองไฮ หมู่ 3,5 จำนวน 6 จุด [ 9 ธ.ค. 2559 ]205
206 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) [ 11 พ.ย. 2559 ]175
207 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) [ 11 พ.ย. 2559 ]187
208 ราคากลางงานก่อสร้าง ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองไฮ หมู่ 5 [ 7 พ.ย. 2559 ]210
209 ราคากลางก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองไฮ [ 7 พ.ย. 2559 ]201
210 ประกาศ อบต.อีปาด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 1 พ.ย. 2559 ]235
211 แผนการจัดหาพัสดุของทั้งหน่วยงาน (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]182
212 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]185
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 ก.ย. 2559 ]231
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง การตรวจสอบน้ำอุปโภค บริโภคประปาหมู่บ้านทุ่งมั่ง 2,4 [ 6 ก.ย. 2559 ]186
215 ประกาศ อบต.อีปาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ [ 22 ส.ค. 2559 ]245
216 ประกาศ อบต.อีปาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา [ 11 ส.ค. 2559 ]199
217 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอี [ 29 ก.ค. 2559 ]193
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 27 มิ.ย. 2559 ]227
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 [ 3 มิ.ย. 2559 ]175
220 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 1 มิ.ย. 2559 ]241
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 4 พ.ค. 2559 ]230
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 เม.ย. 2559 ]234
223 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 30 มี.ค. 2559 ]176
224 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ [ 16 ก.พ. 2559 ]193
225 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลอีปาด [ 20 ม.ค. 2559 ]180
226 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 7 ม.ค. 2559 ]187
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง การจัดตั้งศุนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ธ.ค. 2558 ]182
228 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 17 ธ.ค. 2558 ]212
229 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล(หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.) [ 25 พ.ย. 2558 ]185
230 ประกาศรับสมัครสอบสอบ หัวหน้าสำนักงานปลัด [ 19 ต.ค. 2558 ]216
231 ประกาศ อบต.อีปาด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 15 ต.ค. 2558 ]224
232 กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โ่ครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]184
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง การจัดตั้งศุนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ธ.ค. 2557 ]198
234 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2557 ]196
235 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]228
236 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 3 ต.ค. 2557 ]211
237 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 20 ส.ค. 2557 ]215
238 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 19 ส.ค. 2557 ]201
239 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2557 [ 25 พ.ย. 2556 ]205
240 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 พ.ย. 2556 ]209
241 ประกาศ อบต.อีปาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา [ 30 พ.ย. 542 ]240
242 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 30 พ.ย. 542 ]207
243 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]204
244 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]182