องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]72
2 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ธ.ค. 2566 ]26
3 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ 3 ธ.ค. 2566 ]41
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]87
5 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1) เดือน ต.ค. - ธ.ค.2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]70
6 ประกาศ สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ [ 16 ต.ค. 2566 ]193
7 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]74
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ก.ค.-กย.2566) [ 9 ต.ค. 2566 ]84
9 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]89
10 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]113
11 ประกาศ มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 2 ต.ค. 2566 ]86
12 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 2 ต.ค. 2566 ]81
13 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 2 ต.ค. 2566 ]77
14 มาตรการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 2 ต.ค. 2566 ]51
15 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]116
16 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด (หนังสือมอบอำนาจยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) [ 1 ก.ย. 2566 ]38
17 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด (แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) [ 1 ก.ย. 2566 ]30
18 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]18
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 [ 5 ก.ค. 2566 ]48
20 รายงานผล การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2566) ในระบบ e-report [ 3 ก.ค. 2566 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11