องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
  ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิท...[วันที่ 2024-06-19][ผู้อ่าน 4]
 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากฝุ่น PM 2.5 จากพื้นที่ใก...[วันที่ 2024-06-14][ผู้อ่าน 4]
 
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เก็...[วันที่ 2024-06-07][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมพนักงานเพื่อปรึกษาหารือและแจ้งให้ทราบเกี่ยวก...[วันที่ 2024-06-05][ผู้อ่าน 9]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม...[วันที่ 2024-06-04][ผู้อ่าน 9]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2024-05-31][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 7]
 
  ร่วมขบวนแห่บั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านทุ่งมั่...[วันที่ 2024-05-20][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป ประ...[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฮีตสิบสอง ...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ...[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ...[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 16]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19