องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
การพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 16 ต.ค. 2566 ]7
2 ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 12 ต.ค. 2566 ]27
3 ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 12 ต.ค. 2566 ]24
4 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 12 ต.ค. 2566 ]20
5 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2565 ]131
6 แผนพัฒนาบุคลากร ปี งปม.พ.ศ. 2564 - 2566 [ 16 ต.ค. 2563 ]113