องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน


ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูล (Competency)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูล (Competency)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด