องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


ประกาศ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนผู้ทำประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนผู้ทำประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด