องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด