องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA


คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด