องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA


แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียน ด้วยตนเอง แบบคำร้องเรียน 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบคำร้องทุกข์ร้องเรียน ด้วยตนเอง แบบคำร้องเรียน 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด