สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ] ........................................................................................................................
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 [ 15 เม.ย. 2567 ] ........................................................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ] ........................................................................................................................
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงปม.พ.ศ.2567 (ณ 31 มี.ค.2567) [ 2 เม.ย. 2567 ] ........................................................................................................................
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ] ........................................................................................................................
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ] ........................................................................................................................
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ] ........................................................................................................................
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2567 ] ........................................................................................................................
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ] ........................................................................................................................