สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ] ........................................................................................................................
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ] ........................................................................................................................
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2567 ] ........................................................................................................................
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ] ........................................................................................................................
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ] ........................................................................................................................
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ] ........................................................................................................................