องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
การบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]68
2 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]360
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 28 พ.ค. 2564 ]274
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 2 ต.ค. 2563 ]895
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 2 ต.ค. 2563 ]3233
6 แผนการบริหารความเสี่ยง 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]1176
7 รายงานการควบคุมภายใน งปม.2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]360
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.อีปาด [ 27 ธ.ค. 2562 ]1113
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักงานปลัด [ 27 ธ.ค. 2562 ]822
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง [ 27 ธ.ค. 2562 ]527
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง [ 27 ธ.ค. 2562 ]461
12 แผนการบริหารความเสี่ยง 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]1122
13 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 รอบที่ 2 [ 1 ต.ค. 2562 ]341
14 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 รอบที่ 1 [ 1 พ.ค. 2562 ]276
15 รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2559 ]307