องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
การบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]21
2 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]331
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 28 พ.ค. 2564 ]248
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 2 ต.ค. 2563 ]827
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 2 ต.ค. 2563 ]2961
6 แผนการบริหารความเสี่ยง 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]1097
7 รายงานการควบคุมภายใน งปม.2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]339
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.อีปาด [ 27 ธ.ค. 2562 ]1010
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักงานปลัด [ 27 ธ.ค. 2562 ]748
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง [ 27 ธ.ค. 2562 ]482
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง [ 27 ธ.ค. 2562 ]416
12 แผนการบริหารความเสี่ยง 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]1059
13 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 รอบที่ 2 [ 1 ต.ค. 2562 ]320
14 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 รอบที่ 1 [ 1 พ.ค. 2562 ]258
15 รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2559 ]289