องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
ทะเบียนประวัติบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หัวหน้าสำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2563 ]208
2 นายช่างโยธาชำนาญงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]200
3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]211
4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร [ 1 ต.ค. 2563 ]202
5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 1 ต.ค. 2563 ]206
6 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า [ 1 ต.ค. 2563 ]207
7 ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 1 ต.ค. 2563 ]201
8 ผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]201
9 พนักงานขับรถยนต์ [ 1 ต.ค. 2563 ]205
10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ [ 1 ต.ค. 2563 ]192
11 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ [ 1 ต.ค. 2563 ]210
12 คนงานทั่วไป [ 1 ต.ค. 2563 ]220
13 เจ้าพนักงานเงินและบัญชีชำนาญงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]211
14 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]203
15 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]213
16 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]210
17 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]199