องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
ทะเบียนประวัติบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หัวหน้าสำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2563 ]215
2 นายช่างโยธาชำนาญงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]214
3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]221
4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร [ 1 ต.ค. 2563 ]209
5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 1 ต.ค. 2563 ]215
6 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า [ 1 ต.ค. 2563 ]217
7 ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 1 ต.ค. 2563 ]208
8 ผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]206
9 พนักงานขับรถยนต์ [ 1 ต.ค. 2563 ]219
10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ [ 1 ต.ค. 2563 ]205
11 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ [ 1 ต.ค. 2563 ]217
12 คนงานทั่วไป [ 1 ต.ค. 2563 ]233
13 เจ้าพนักงานเงินและบัญชีชำนาญงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]220
14 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]212
15 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]221
16 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]217
17 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]207