องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
องค์ความรู้สำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2565 ]108
2 คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน (ฉบับ 23 มิถุนายน 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]92
3 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 [ 28 มิ.ย. 2565 ]102
4 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 [ 28 มิ.ย. 2565 ]97
5 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2565 ]105
6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 28 มิ.ย. 2565 ]102