องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2567 ]24
2 สถิติการให้บริการประชาชน ปี งปม.พ.ศ. 2566 เดือน ก.ค. - ก.ย.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]55
3 สถิติการให้บริการประชาชน ปี งปม.พ.ศ. 2566 เดือน เม.ย. - มิ.ย.2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]50
4 สถิติการให้บริการประชาชน ปี งปม.พ.ศ. 2566 เดือน ม.ค. - มี.ค.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]61
5 สถิติการให้บริการประชาชน ปี งปม.พ.ศ. 2566 เดือน ต.ค. - ธ.ค.2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]61
6 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.65 [ 28 ต.ค. 2565 ]71
7 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือน เม.ย.2565 - มิ.ย.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]94
8 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือน ม.ค.2565 - มี.ค.2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]127
9 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือน ต.ค.2564 - ธ.ค.2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]209
10 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม.พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]169
11 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม.พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]221
12 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม.พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน มกราคม- มีนาคม 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]221
13 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม.พ.ศ. 2564 เดือน ต.ค.63, พ.ย.63 ธ.ค.63 [ 18 ม.ค. 2564 ]211
14 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]254
15 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 (ประจำเดือน มี.ค.2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]216
16 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 (ประจำเดือน ก.พ.2563) [ 3 มี.ค. 2563 ]210
17 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 (ประจำเดือน ม.ค.2563) [ 3 ก.พ. 2563 ]212
18 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 3 ก.พ. 2563 ]261
19 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 (ประจำเดือน ธ.ค.2562) [ 7 ม.ค. 2563 ]210
20 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 (ประจำเดือน พ.ย.2562) [ 4 ธ.ค. 2562 ]261
 
หน้า 1|2