องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงปม.พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2567 ]4
2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงปม.พ.ศ.2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]35
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งปม. พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]112
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]201
5 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท ี่ 31 มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]244
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 [ 3 เม.ย. 2563 ]197
7 ประกาศ-การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]203
8 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 [ 9 ม.ค. 2563 ]196
9 สรุปรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]244
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]243
11 งบการเงินเดือนสิงหาคม 2555 [ 12 ก.ย. 2555 ]262