องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพันธ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ