องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
กองช่าง

นายจีระพงศ์   พันธ์ดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-

นางสาวอารียา   กิ่มเกลี้ยง

-ว่าง-

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ/ชำนาญการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
 
 

 นายประนัย   ป้องเศร้า

นายเกรียงไกร   เอกศิริ


ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยนายช่างโยธา