องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคขาดสารไอโอดีน และการควบคุมป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5


วันที่ 20 กันยายน 2566 คณะกรรมการหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคขาดสารไอโอดีน และการควบคุมป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 จากองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

2024-02-09
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-12
2024-01-12
2024-01-12
2024-01-12
2024-01-11
2023-12-16
2023-12-15