องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 
บริการประชาชน E-service
 

บริการประชาชน E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด


คู่มือการใช้งาน e-Service สำหรับประชาชน

   

แบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะชำรุด/ขัดข้อง ในพื้นที่ อบต.อีปาด ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

ร้องเรียนการทุจริต

แบบร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่