องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
รายงานการประชุม


บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2562 (ครั้งที่ 2) (16 ส.ค. 2562)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2562 (ครั้งที่ 2) (16 ส.ค. 2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด