องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุม โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุม โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด