องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019

สมาชิกสภา อบต.

นายบุรี   จันทรัตน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
092-8810489
นายนิพนธ์   สุรวิทย์
นางสาวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
087-8775025
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
065-5935915

นายสมบัติ   สุรวิทย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
087-9963136

นายวิรัตน์ ป้องเศร้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
091-0765313

นายปัญญา   สมนึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
087-2402354

นางประดับ   สมนึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
086-2481611

นายสุพี   วราพุฒ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
099-0310538

นายคำภา   ชารี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
097-0930352

นายเอกภพ   สุรวิทย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
094-5767496

นางสาวเจียงคำ   ชราศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
086-2185626