องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019

ข้อมูลผู้บริหาร

นายอดิศักดิ์   จันทรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
087-8684305


นายทองพูล   ชราศรี 

นายเชิด   อริพงศ์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
085-2010622
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
086-2531042

นายลำพอง   ไชยวัฒน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
087-2545212