องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากความเสียหายกรณีเกิดพายุลมกระโชกแรง


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 อบต.อีปาดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชน (กรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ) และวันที่ 11 มิถุนายน 2564 อบต.อีปาด เชิญประชุมผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อแจ้งผลการพิจารณาช่วยเหลือ

2021-06-11
2021-06-07
2021-05-19
2021-05-14
2021-04-20
2021-04-20
2021-03-18
2021-03-11
2021-03-02
2021-02-25