องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)


องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเปิดรับบริจาคในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

2021-06-11
2021-06-07
2021-05-19
2021-05-14
2021-04-20
2021-04-20
2021-03-18
2021-03-11
2021-03-02
2021-02-25