องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (20 เม.ย.2564) บ้านทุ่งมั่ง


เมื่อวันที่ 20 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด โดยนายประนัย ป้องเศร้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ณ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 4 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ หน้าบ้านนายอุดม  ไชยสิทธิ์ และหน้าบ้านนางปราณี  จันทรัตน์

2021-08-20
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-15
2021-08-13
2021-08-11
2021-08-09
2021-08-06
2021-08-05
2021-08-05