องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด  ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2564   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด  โดยได้เชิญสมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร อบต. หัวหน้าส่วนราชการ  และพนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

2021-08-20
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-15
2021-08-13
2021-08-11
2021-08-09
2021-08-06
2021-08-05
2021-08-05