องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป 2563


วันที่ 21 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับบุคคลทั่วไปในเขตตำบลอีปาด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมที่หลากหลาย

2020-08-26
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-06
2020-07-20
2020-02-20
2020-02-13
2020-01-16
2019-12-13
2019-09-27