องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


อบต.อีปาดร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"


วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด โดยนายอดิศักดิ์  จันทรัตน์ และนางสาวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำจังหวัด (ศปท.) เป็นประธานในพิธีเปิด ตามที่รัฐบาลไทย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานดังกล่าว เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้น อีกทั้งภายในงานได้มีการแสดงสุนทรพจน์ โดยนักเรียนจากโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จำนวน 2 คน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง และกล่าวคำปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียง โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย สื่อมวลชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักศึกษา นักเรียนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2021-03-18
2021-03-11
2021-03-02
2021-02-25
2021-02-17
2020-11-27
2020-08-26
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-06