องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563
2021-03-18
2021-03-11
2021-03-02
2021-02-25
2021-02-17
2020-11-27
2020-08-26
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-06