องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับใบประกาศเกียรติคุณ


วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2565 จากนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  (โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ) และร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

2023-01-16
2023-01-13
2022-12-09
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-29