องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


รับบริจาคสิ่งของเพื่อศูนย์พักคอยฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2564


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับศูนย์พักคอยรอเตียงของผู้ป่วยโควิด -19  ดังนี้
1. นางสมัย – นายทองคำ  มังสา  บ้านอีปาด  บริจาค
          - พัดลม        2  เครื่อง
          - ธูปกันยุง     1  แพค
          - มาม่าคัพ     3  แพค
          - นมไวตามิล  1  แพค
          - นมดีน่า       2  แพค
          - เงินสด        500.- บาท
2. โรงเรียนบ้านหนองไฮ  บริจาค
          - เงินสด        1,000.- บาท
3. โรงเรียนบ้านอิปาด  บริจาค
          - เงินสด        1,000.- บาท
4. โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง  บริจาค
          - เงินสด        1,000.- บาท
5. นางสาวหนูจันทร์  ศิริ  บ้านอีปาด  บริจาค
          - เงินสด        200.- บาท

6. นายสัญจร – นางยุพิน  วราพุฒ  บ้านอีปาด  บริจาค
          - เงินสด        300.- บาท
7. นางสาวลักษณ์  สุรวิทย์  บ้านทุ่งมั่ง  บริจาค
          - เงินสด        100.- บาท
8. นายระวี  บุญรินทร์  บ้านทุ่งมั่ง  บริจาค
          - เงินสด        100.- บาท
9. นางสาวอภัสรา  ชราศรี  บ้านอีปาด  บริจาค
          - มาม่าคัพ     2  โหล
          - นมเปรี้ยว    3  แพค
          - ธูปกันยุง     1  กล่อง
10. นางวันทอง  บัวแย้ม  บ้านหนองไฮ  บริจาค
          - ข้าวสาร      15  กก.
          - น้ำดื่ม         1  แพค
11. นางสาวนภาพร  ชาลี บ้านทุ่งมั่ง  บริจาค
          - นมแลคตาซอย       1  ลัง
          - น้ำดื่ม                  10  แพค
          - มาม่าคัพ              4  แพค
          - น้ำอัดลม              1  แพค
ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง และขออำนวยอวยพรให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

2021-10-12
2021-09-17
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-15
2021-08-13
2021-08-11
2021-08-09
2021-08-06