องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


รับบริจาคสิ่งของเพื่อศูนย์พักคอยฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2564


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับศูนย์พักคอยรอเตียงของผู้ป่วยโควิด -19  ดังนี้
1. คุณครูอรทัย   วรรณวัฒน์  (ครูเจี๊ยบ)  บ้านหนองไฮ

        - บริจาคเงิน  2,000  บาท
2. นางสาวอรอนงค์   สุรวิทย์  บ้านหนองไฮ
        - บริจาคเงิน  500  บาท
3. นายปณิธาน โคตรวงศ์  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ อบต.อีปาด
        - บริจาคเงิน  100  บาท
4. นางทองมา   เอกศิริ  บ้านอีปาด
        - บริจาคเงิน  300  บาท
5. พระอาจารย์ชุมพล  ฉินนาลโย รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านแสงใหญ่
        - บริจาคข้าวกล่อง  30  กล่อง

6. นายปัญญา  สมนึก สมาชิกสภา อบต.อีปาด บริจาค
       - ไข่ไก่   2  ถาด
       - กาแฟ  1  ห่อ
       - โอวัลติล  1  ห่อ

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และขออำนวยอวยพรให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

2021-08-20
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-15
2021-08-13
2021-08-11
2021-08-09
2021-08-06
2021-08-05
2021-08-05