ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย..2567) [ 26 มิ.ย. 2567 ] ........................................................................................................................
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2567) [ 28 มี.ค. 2567 ] ........................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 16 ม.ค. 2567 ] ........................................................................................................................
ประกาศ รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 28 ธ.ค. 2566 ] ........................................................................................................................
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ] ........................................................................................................................