ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ] ........................................................................................................................
ประกาศ สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ [ 16 ต.ค. 2566 ] ........................................................................................................................
ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ] ........................................................................................................................
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ] ........................................................................................................................
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ] ........................................................................................................................